Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ceny dla wybrańców w Amazonie

Największy sklep internetowy na świecie ciągle zmienia ceny towarów. Obserwatorzy twierdzą, że prowadzi sprzedaż według różnych taryf w zależności od klienta.

Sprawa wyszła na jaw, gdy uczestnicy jednej z list dyskusyjnych poświęconej płytom DVD zauważyli, że ta sama płyta kupiona w Amazon.com miała rożne ceny. Po informacjach na różnych stronach internetowych Amazon.com przyznał, że faktycznie prowadzi politykę częstych zmian cen towarów. Oświadczył jednak, że te zmiany są losowe i służą jedynie celom marketingowym.

Tymczasem obserwatorzy zauważają, że technika pozwala na dość ścisłą identyfikację użytkownika m.in. pod względem miejsca jego zamieszkania (poprzez numer IP) oraz poziomu dochodów (poprzez określenie typu używanego komputera i programów). Pozwala to zaoferować wybrany produkt po cenie określonej zgodnie z profilem danego klienta – np. w regionach, gdzie występuje wzmożony popyt na jakieś towary można sprzedawać je po wyższych cenach.