Centrast poświadczy e-podpisy

Nowa spółka - Centrast będzie poświadczać podpisy elektroniczne potrzebne do zawierania transakcji i umów w Sieci.

Z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego utworzone zostało Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast. Według lakonicznej informacji z NBP spółka zajmie się przede wszystkim wydawaniem elektronicznych poświadczeń związanych z podpisem elektronicznym, urzędom operacyjnym banków oraz innym podmiotom działającym na rynku finansowym.

Wśród znaczących akcjonariuszy Centrastu znaleźli się: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czy Telbank.