Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Centrast poświadczy e-podpisy

Nowa spółka - Centrast będzie poświadczać podpisy elektroniczne potrzebne do zawierania transakcji i umów w Sieci.

Z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego utworzone zostało Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast. Według lakonicznej informacji z NBP spółka zajmie się przede wszystkim wydawaniem elektronicznych poświadczeń związanych z podpisem elektronicznym, urzędom operacyjnym banków oraz innym podmiotom działającym na rynku finansowym.

Wśród znaczących akcjonariuszy Centrastu znaleźli się: Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czy Telbank.