Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Centrast do likwidacji: zapadły decyzje

W czwartek (6 stycznia) podczas walnego zebrania akcjonariuszy podjęto decyzję o likwidacji spółki Centrast, będącej jednym z głównych ogniw systemu podpisu elektronicznego w Polsce. Jej obowiązki ma przejąć NBP, właściciel 82% udziałów. Według Zbigniewa Klepackiego z NBP, Centrast po prostu nie mógł zarobić na swoje utrzymanie.

Na utrzymanie nic nie robiącej spółki wydawano rocznie ponad 11 mln złotych. W związku z przejęciem obowiązków Centrastu przez NBP technicznie nic się nie zmieni. O sprawie pisaliśmy juz w materiale "Co dalej z e-podpisem".

Likwidacja Centrastu pokazuje jak bardzo kuleje w Polsce podpis elektroniczny. Jest to tym bardziej znamienne że jeszcze w 2002 roku Centrast wydał obszerne oświadczenie negujące większość zarzutów jakie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wysunęła pod adresem ustawy o podpisie elektronicznym. Okazało się że to jednak PIIT miał rację...

Podpis elektroniczny mógłby radykalnie ułatwić życie przedsiębiorcom i zwykłym obywatelom, umożliwiając prowadzenie większości korespondencji z urzędami za pomocą poczty elektronicznej. Podpis cyfrowy zapewniałby tutaj taką samą ważność jak podpis czy pieczątka na papierze. W przypadku comiesięcznych rozliczeń z fiskusem czy ZUS daje to ogromne oszczędności czasu i pieniędzy.

Jedna polskie prawo zawiera szereg luk, które uniemożliwiają w praktyce wprowadzenie podpisu elektronicznego. Jedną z nich jest brak możliwości elektronicznego wnoszenia opłat skarbowych - przedsiębiorca mógłby wysłać pismo przez Internet, ale znaczek musiałby nakleić... na papierze.

PIIT wskazało szereg innych luk w prawie, które powodują że w Polsce nie ma na przykład ani jednego "bezpiecznego urządzenia do składania podpisu" w rozumieniu ustawy. Czyli podpis można składać, ale brak jest pióra.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PIIT.