Cena zadowolenia i zadowolenie z cen

Według badania przeprowadzonego przez Ipsos, większość Polaków jest zadowolona z tego, że Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (55%). Niezadowolony jest co czwarty badany (27%), a główną przyczyną są obawy o wzrost cen w Polsce.

Według Ipsos, w pierwszej połowie czerwca Polacy nie dostrzegali jednak wzrostu cen w przypadku większości kategorii produktów i usług. Wyjątek stanowią produkty spożywcze. Niemal wszyscy badani (80%) byli zgodni co do tego, że po przystąpieniu Polski do Unii ceny tych produktów zwiększyły się. Zaledwie 15% badanych było zdania, że ceny produktów spożywczych pozostały bez zmian bądź zmniejszyły się. Niemal połowa Polaków (48%) jest również zdania, że w wyniku przystąpienia Polski do UE podrożały mieszkania. 39% badanych jest przekonanych, że po 1 maja wzrosły ceny nowych samochodów osobowych. W przypadku pozostałych kategorii dominowało przekonanie, że po przystąpieniu Polski do Unii ceny produktów bądź usług pozostały bez zmian bądź nawet spadły. Najlepiej postrzegane są w tym względzie ceny połączeń telefonicznych.

Mniej optymistycznie Polacy zapatrują się na zmiany cen w najbliższej przyszłości. Zdaniem większości badanych, w przyszłości dalej będą drożeć nie tylko produkty spożywcze (78% ankietowanych), mieszkania (62%) i nowe samochody (50%), ale również odzież i obuwie (53%). Na stałym bądź niższym poziomie powinny się natomiast kształtować ceny sprzętu elektronicznego, używanych samochodów osobowych oraz połączeń elektronicznych.