Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cena zadowolenia i zadowolenie z cen

Według badania przeprowadzonego przez Ipsos, większość Polaków jest zadowolona z tego, że Polska stała się członkiem Unii Europejskiej (55%). Niezadowolony jest co czwarty badany (27%), a główną przyczyną są obawy o wzrost cen w Polsce.

Według Ipsos, w pierwszej połowie czerwca Polacy nie dostrzegali jednak wzrostu cen w przypadku większości kategorii produktów i usług. Wyjątek stanowią produkty spożywcze. Niemal wszyscy badani (80%) byli zgodni co do tego, że po przystąpieniu Polski do Unii ceny tych produktów zwiększyły się. Zaledwie 15% badanych było zdania, że ceny produktów spożywczych pozostały bez zmian bądź zmniejszyły się. Niemal połowa Polaków (48%) jest również zdania, że w wyniku przystąpienia Polski do UE podrożały mieszkania. 39% badanych jest przekonanych, że po 1 maja wzrosły ceny nowych samochodów osobowych. W przypadku pozostałych kategorii dominowało przekonanie, że po przystąpieniu Polski do Unii ceny produktów bądź usług pozostały bez zmian bądź nawet spadły. Najlepiej postrzegane są w tym względzie ceny połączeń telefonicznych.

Mniej optymistycznie Polacy zapatrują się na zmiany cen w najbliższej przyszłości. Zdaniem większości badanych, w przyszłości dalej będą drożeć nie tylko produkty spożywcze (78% ankietowanych), mieszkania (62%) i nowe samochody (50%), ale również odzież i obuwie (53%). Na stałym bądź niższym poziomie powinny się natomiast kształtować ceny sprzętu elektronicznego, używanych samochodów osobowych oraz połączeń elektronicznych.