Cena spamu

874 USD (w przeliczeniu na jednego pracownika) tracą każdego roku amerykańskie firmy z powodu spamu - wyliczyli eksperci z firmy analitycznej Nucleus Research. Mowa tu oczywiście o stratach poniesionych z powodu spadku produktywności pracowników, którzy muszą zmagać się codziennie z dziesiątkami niechcianych i niepotrzebnych wiadomości e-mail.

Podaną wyżej kwotę uzyskano przy założeniu, iż przeciętny amerykański pracownik zarabia 30 USD na godzinę i przepracowuje w roku 2080 godzin.

Z raportu Nucleus Research dowiadujemy się, że amerykańskie firmy tracą z powodu spamu przeciętnie 1,4% produktywności swoich pracowników oraz, że amerykański pracownik otrzymuje dziennie średnio 13,3 e-maili, które zaklasyfikować można jako spam. Ich odebranie, przejrzenie i usunięcie zajmuje średnio 6,5 minut dziennie.