Cena przyśpiesza internet

W Europie przybywa osób korzystających z szerokopasmowych łącz. Najwięcej jest ich we Francji, która dotąd uchodziła za mocno spóźnioną - 60% francuskich internautów korzysta już z szybkiego internetu. Europa nadrabia zaległości wobec USA.

Choć wciąż najwięcej linii szerokopasmowego dostępu do internetu jest w Stanach Zjednoczonych, ich przyrost w Europie Zachodniej jest znacznie dynamiczniejszy. W Ameryce miał wartość prawie 32% w ubiegłym roku, podczas gdy w takich krajach jak Francja, Wielka Brytanii czy Włochy był prawie trzykrotnie większy - odpowiednio 90,6%, 86,7% i 81%.

Czynnikiem, który przyspiesza przyrost linii szerokopasmowego dostępu do internetu jest cena. Francja, która wśród krajów Europy Zachodniej miała w ubiegłym roku najszybszy wzrost ma drugą pod względem atrakcyjności cenowej ofertę na świecie po Japonii.

Cena przyśpiesza internet

Udziałw rynku szybkiego internetu

Polska, która nie została uwzględniona w raporcie eMarketera może się jednak pochwalić jeszcze szybszym przyrostem liczby łączy szerokopasmowych. Zdaniem Point Topic w drugiej połowie 2004 roku ich liczba wzrosła o 122%. Na polskim rynku największy udział ma Telekomunikacja Polska oferującą usługę Neostrada. Według wyliczeń opretatora, który wziął pod uwagę głównych graczy wśród sieci kablowych, udział TP wyniósł pod koniec 2004 roku 73,8%.

Niestety nie ma w Polsce wyliczeń, które uwzględniałyby mniejszych dostawców. Można szacować, że liczba internautów korzystających z szybkich linii dostępowych wyniosła pod koniec 2004 roku w Polsce około 1 mln.