Celny kontrakt Talexu

Spółka będzie realizować kontrakt finansowany w ramach programu PHARE na dostawę rozwiązań informatycznych dla Głównego Urzędu Ceł w Warszawie.

Zarząd

SA w miniony wtorek (29 października) zawarł umowę w tej sprawie z Fundacją Fundusz Współpracy, działającą przy Biurze Komitetu Integracji Europejskiej. Łączna wartość netto kontraktu przekracza 818 tys. euro.

W I półroczu 2002 r. skonsolidowane przychody Talexu wyniosły 50 mln zł, przy 3,16 mln zł zysku netto.