Cele Bankier.pl

Zarząd Bankier.pl szacuje, że nowa emisja przyniesie około 12,3 mln zł netto. Cena maksymalna akcji została ustalona na 9 zł. Proces budowania ksiągi popytu rozpocznie się już 29 maja i potrwa do 31 maja. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 2 czerwca do 6 czerwca 2006 br. Jeśli zainteresowanie akcjami spółki będzie niewielkie, pozyskane sumy zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę, porzucone zaś zostaną plany przejęć innych spółek.

Zarząd Bankier.pl szacuje, iż przy założeniu osiągnięcia ceny maksymalnej, czyli 9 zł, nowa emisja przyniesie około 12,3 mln zł netto.

Pozyskana kwota zostanie wykorzystana w następującej kolejności:

1,0 milion zł - inwestycja w infrastrukturę i wyposażenie spółki. Należy przez to rozumieć zarówno inwestycje w infrastrukturę techniczną portalu pozwalającą na jego działanie (serwery, dyski,

itp.) jak i pozostałą (wyposażenie biur w sprzęt elektroniczny, środki transportu itp.). Dodatkowo planuje się zakupy oprogramowania wspomagającego wewnętrznie sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami (np. system CRM, zarówno w kontekście sprzedaży reklamy jak i produktów finansowych);

2,5 miliona zł - inwestycja w budowę nowych serwisów i usług w obszarze działania spółki. Powyższe dotyczy zarówno stworzenia nowych serwisów, np. serwisu z treściami multimedialnymi, jak i umieszczania istniejących treści w nowych kanałach dostępu, np. stworzenie serwisu mobilnego Bankier.pl. Planowane jest wdrożenie serwisów, w których model przychodowy oparty jest na reklamie oraz serwisów usługowych, gdzie model przychodowy opiera się na prowizji z pośrednictwa;

8,8 miliona zł - przejęcia innych podmiotów, przede wszystkim internetowych, posiadających treści i usługi uzupełniające ofertę posiadaną aktualnie przez Bankier.pl, zwłaszcza zawierające treści i usługi związane z branżą finansową.

Zarząd nie wyklucza jednak akwizycji w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka rozważa takie działania zarówno na rynku mediów, jak i usługodawców.

Proces inwestycyjny jest planowany do końca 2007 roku.

W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje w puli podstawowej:

- do objęcia 1.500.000 akcji serii I

- o sprzedaży 1.500.000 akcji, w tym 650.130 akcji należących do CEEV GmbH, 649.870 akcji należących do bmp AG oraz 200.000 akcji należących do MCI Management S.A.

Pula dodatkowa oferowana w przypadku ustalenia ceny emisyjnej na co najmniej 7,50 zł będzie obejmowała 350.000 akcji do sprzedaży, należących do MCI Management S.A.

Deklaracje nabycia będą zbierane w procesie "book-building" od 29 maja do 31 maja br., do godz. 14.00.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 2 czerwca 2006 do 6 czerwca 2006 br.

Oferującym akcje w publicznym obrocie jest Dom Maklerski IDMSA.

Wywiad z prezesem Jażdżyńskim

***

Więcej w prospekcie emisyjnym spółki