Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cel: konwersja pre-paid

Zadłużeni europejscy operatorzy komórkowi kierują coraz częściej swoją uwagę na przynoszący zbyt małe zyski segment usług pre-paid - donosi w nowym raporcie poświęconym telefonii komórkowej IDC.

IDC wskazuje, że większość europejskich operatorów boryka się obecnie z problemami zadłużenia, powstałego w wyniku ponoszenia ogromnych kosztów licencji UMTS. Według analityków IDC, operatorzy coraz uważniej przypatrują się więc mniej zyskownwemu segmentowi klientów usług przedpłaconych. W niektórych, nieodosobnionych zresztą przypadkach, klienci pre-paid stanowią 80% wszystkich użytkowników danej sieci. Jednocześnie przynoszą oni średnio tylko około 20% przychodów.

Doprowadzenie do zmiany statusu rzeszy łącznie 170 mln klientów pre-paid w Europie Zachodniej stanowi obecnie jeden z głównych celów operatorów. Użytkownicy ci podnoszą średni koszt pozyskania klienta i zawyżają wskaźnik rezygnacji z usług (churn) w stopniu znacznie większym niż operatorzy się początkowo spodziewali – napisano w raporcie IDC.

W związku z tym m.in. wielu operatorów oferuje niektóre usługi, jak MMS, jedynie użytkownikom abonamentowym. To na razie jeden z głównych sposobów nakłonienia klientów pre-paid do konwersji.