Cap Gemini raportuje wzrost

O 15% wzrosły w pierwszym półroczu 2001 zyski netto Cap Gemini Ernst & Young. Druga połowa roku może nie być równie zadowalająca.

Zysk netto CGEY w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 110 mln EUR, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Na poprawę wyników wpłynęło przejęcie konsultingowego ramienia Ernst & Young. Miało ono na celu umocnienie pozycji firmy na amerykańskim rynku i przejęcie takich klientów jak Coca Cola. Firma odczuwa jednak spowolnienie gospodarcze i spadek nakładów na IT. W omawianym okresie wartość sprzedaży wzrosła wprawdzie o 6,3%, ale marża spadła o 2,4 pkt. procentowego do 6,1%.

W czerwcu zarząd firmy był zmuszony zredukować prognozę przychodów na rok 2001 do 9 mld EUR (o 6,25%) i przeprowadzić likwidację 2,7 tys. miejsc pracy. Wśród trzech najważniejszych dla firmy sektorów są rynki telekomunikacyjny i medialny, które przeżywają kryzys. Analitycy giełdowi przestrzegają przed pochopnymi inwestycjami w akcje CGEY, dopóki najbliższe tygodnie nie wyjaśnią, jak firma znosi kryzys.

<i>Źródło: Bloomberg</i>