Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cap Gemini raportuje wzrost

O 15% wzrosły w pierwszym półroczu 2001 zyski netto Cap Gemini Ernst & Young. Druga połowa roku może nie być równie zadowalająca.

Zysk netto CGEY w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 110 mln EUR, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Na poprawę wyników wpłynęło przejęcie konsultingowego ramienia Ernst & Young. Miało ono na celu umocnienie pozycji firmy na amerykańskim rynku i przejęcie takich klientów jak Coca Cola. Firma odczuwa jednak spowolnienie gospodarcze i spadek nakładów na IT. W omawianym okresie wartość sprzedaży wzrosła wprawdzie o 6,3%, ale marża spadła o 2,4 pkt. procentowego do 6,1%.

W czerwcu zarząd firmy był zmuszony zredukować prognozę przychodów na rok 2001 do 9 mld EUR (o 6,25%) i przeprowadzić likwidację 2,7 tys. miejsc pracy. Wśród trzech najważniejszych dla firmy sektorów są rynki telekomunikacyjny i medialny, które przeżywają kryzys. Analitycy giełdowi przestrzegają przed pochopnymi inwestycjami w akcje CGEY, dopóki najbliższe tygodnie nie wyjaśnią, jak firma znosi kryzys.

<i>Źródło: Bloomberg</i>