Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CSS obniża prognozy

Zarząd Computer Service Support SA dokonał korekty prognozy wyników finansowych grupy na 2002 r. Opóźnieniu uległ proces konsolidacji spółek należących do CSS.

W kwietniu zarząd firmy zakładał, iż przychody grupy kapitałowej przekroczą 111,4 mln zł, a zysk netto wyniesie 5,4 mln zł. Obecnie kierownictwo CSS spodziewa się, iż zysk netto spółki nie przekroczy 2,4 mln zł.

CSS planowała uzyskanie oszczędności na poziomie ok. 4 mln zł, dzięki zmianie struktury organizacyjnej. Do skutku nie doszła planowana sprzedaż spółki CSS Zeus. Opóźnieniu uległo jednocześnie połączenie CSS SA z Edusoftem. Centrum edukacyjne należące do CSS prawdopodobnie zakończy br. stratą, wynikającą z ograniczenia budżetów szkoleniowych większości firm.