CSS obniża prognozy

Zarząd Computer Service Support SA dokonał korekty prognozy wyników finansowych grupy na 2002 r. Opóźnieniu uległ proces konsolidacji spółek należących do CSS.

W kwietniu zarząd firmy zakładał, iż przychody grupy kapitałowej przekroczą 111,4 mln zł, a zysk netto wyniesie 5,4 mln zł. Obecnie kierownictwo CSS spodziewa się, iż zysk netto spółki nie przekroczy 2,4 mln zł.

CSS planowała uzyskanie oszczędności na poziomie ok. 4 mln zł, dzięki zmianie struktury organizacyjnej. Do skutku nie doszła planowana sprzedaż spółki CSS Zeus. Opóźnieniu uległo jednocześnie połączenie CSS SA z Edusoftem. Centrum edukacyjne należące do CSS prawdopodobnie zakończy br. stratą, wynikającą z ograniczenia budżetów szkoleniowych większości firm.