CRM z TDC Internet

Firma udostępniła w modelu ASP autorskie oprogramowanie CRM. Internetowy system Prospero, działający na platformie Lotus Domino, przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorstw handlowych o rozproszonej strukturze.

TDC Internet Polska SA udostępniła autorskie oprogramowanie do zarządzania sprzedażą i kontaktami z klientami. Aplikacja "Prospero", działająca w modelu ASP, stanowić ma niedrogą alternatywę dla kompleksowych systemów CRM. Oprogramowanie wykorzystujące platformę Lotus Domino umożliwia m.in. prowadzenie bazy danych aktualnych i potencjalnych klientów, zarządzanie i analizowanie kontaktów z klientami oraz ocenę aktywności handlowców.

Jak utrzymują przedstawiciele TDC Internet internetowa aplikacja przeznaczona jest w szczególności dla przedsiębiorstw handlowych o rozproszonej strukturze. Z "Prospero" będzie można korzystać bezpłatnie do końca sierpnia br. Docelowo wprowadzony zostanie miesięczny abonament w wysokości 30 zł netto za jednego użytkownika. Aplikacja dostępna jest pod adresem www.prospero.pl.