CR Media przebadana przed przejęciem

Internet Group 28 lutego br. podpisała list intencyjny z CR Media Consulting a zarządy obydwu spółek przystąpiły do opracowania wspólnej strategii budowy grupy kapitałowej. Internet Group chce przejąć grupę kapitałową CR Media Consulting. Właśnie zakończone zostało badanie zlecone przez Internet Group, które miało na celu ocenę aktywności przejmowanej spółki.

Giełdowa spółka Internet Group chce zostać holdingiem spółek działających na rynku internetowym, w skład którego wchodzić będą zarówno spółki technologiczne jak i medialne.

Właśnie zostało zakończone zlecone przez Internet Group S.A. due diligence, czyli wszechstronne badanie prawne, finansowo-księgowe oraz podatkowe w CR Media Consulting.

Równocześnie z pracami nad strategią budowy grupy toczyły się prace nad szczegółowymi warunkami umowy między spółkami. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, zostanie ona podpisane niezwłocznie po otrzymaniu przez Internet Group raportów z due diligence.

Wyniki finansowe Internet Group

Internet Group S.A. opublikował dziś raport za I kwartał 2006 roku. Przychody netto ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2006 roku wyniosły 2.940 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 są wyższe o 308 tys. zł. Istotny wpływ na wzrost przychodów i tym samym na dodatni wynik finansowy miało rozszerzenie usługi Halonet Komunikatora dla klientów biznesowych. Wzrost przychodów dla tej usługi w porównywalnych okresach wyniósł aż 1.213%. Wzrosła również o 275% sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego.

W pierwszym kwartale 2005 roku wynik finansowy netto wynosił 86 tys. zł. EBITDA w porównywalnych okresach pierwszego kwartału 2006 i 2005 roku wynosiła odpowiednio 367 tys. zł i 108 tys. zł.

W pierwszej fazie tworzenia grupy kapitałowej, zarządy przewidują oparcie jej działalności na czterech filarach:

- media online

- platforma online planowania i zakupu mediów

- e-marketing

- platforma dla biznesu.

W ramach rozszerzania działalności powyższych obszarów biznesowych Internet Group będzie konsolidować niektóre segmenty e-marketingu oraz pozyskiwać nowe kompetencje dla platformy planowania i zakupu mediów. W praktyce oznaczać to będzie przejmowanie nowych podmiotów zwiększających udział w rynku lub uzupełniających ofertę usług.

Do grupy CR Media Consulting obok Ad.netu należą Sabela Media Polska, Brand&Feston oraz Interactive Marketing Partner. Dla Internet Group kluczowe są nadal usługi telekomunikacyjne. Do firmy należy dostawca internetowy ZigZag. Spółka oferuje też usługę telefonii internetowej pod nazwą Halonet. Pierwszym zwiastunem synergicznych zmian w ofercie obu spółek są testy Ad.netu nad rozliczeniami kampanii reklamowych realizowanych na zrzeszonych w sieci witrynach, w oparciu o wygenerowane kontakty telefoniczne z bazy numerów udostępnianych przez Internet Group Call Center.

Aktualizacja: 19 maja 2006 13:04

W poniedziałek prezes Internet Group Józef Jędrzejczyk poinformował PAP, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2006 roku giełdowa spółka może przeprowadzić zapowiedziane w marcu połączenie ze spółką CR Media Consulting.

Pomysł połączenia firmy CR Media Consulting z Internet Group wspiera Grupa Societe Generale Asset Management (SGAM).

Grupa Societe Generale Asset Management (SGAM) przejęła w ubiegłym roku Baring Corilius Private Equity i w ten sposób stała się pośrednio zarządzającym BCEF LP, który jest właścicielem 49% udziałów w CR Media Consulting.