CR Media: internet wzrośnie kosztem innych mediów

CR Media po raz pierwszy w swoim raporcie dotyczącym stanu rynku reklamy uwzględnił internet. Według przedstawicieli spółki, w 2006 roku wartość rynku reklamy internetowej bez barterów i bez uwzględnienia wydatków na reklamy w wyszukiwarkach wzrośnie o około 45% i wyniesie 215 mln zł, choć nie jest wykluczone, że wzrost może być większy.

Maciej Chodorowski, dyrektor ds. badań w CR Media przedstawił całościowy obraz rynku reklamy w Polsce. Na tym tle wzrost wydatków na reklamę internetową jest imponujący. W pierwszym kwartale 2006 roku rynek reklamy wzrósł o około 9,1%, przy czym wszystkie media oprócz internetu i radia odnotowały wzrost poniżej tej średniej. Radio zyskało prawie 13%, zaś internet 47,1% większe budżety. Należy przy tym pamiętać, że zarówno radio jak i internet startują z niskiej bazy, więc wzrost jest w ich wypadku bardziej dynamiczny niż dla innych mediów.

Udział internetu w torcie reklamowym w 2005 roku przedstawia poniższy wykres. Przypomnijmy, że według IAB wydatki na reklamę w sieci wyniosły 140 mln zł wobec 87 mln zł w roku 2004. Tym samym, według IAB, udział reklamy internetowej wynosi już 3% wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce. IAB szacuje, że w 2006 roku dynamika ta utrzyma się do wartości około 210 mln zł. Na koniec 2007 roku obroty polskich wydawców internetowych powinny zbliżyć się do pułapu 300 mln zł.

Udział internetu w torcie reklamowym w 2005 roku

Udział internetu w torcie reklamowym w 2005 roku

Według Macieja Chodorowskiego, w kolejnych latach systematycznie rosnąć będzie udział internetu. O ile w 2005 roku wynosił około 2,7%, to już w bieżącym roku wzrośnie do 3,6% a w 2008 roku wyniesie około 5,3%.

W 2005 roku reklama internetowa zanotowała rekordowy 85,2% wzrost.

Przewidywany udział internetu w torcie reklamowym w 2006 i 2008 roku wg CR Media

Przewidywany udział internetu w torcie reklamowym w 2006 i 2008 roku wg CR Media

Udział internetu w torcie reklamowym według CR Media wyniósł w 2005 roku około 2,7%, według IAB zaś około 3%. Poniższy wykres obrazuje, jak szybko internet będzie w najbliższych latach nadrabiać zaległości w stosunku do wydatków na inne media.

Wzrost udziału internetu odbędzie się kosztem wszystkich pozostałych mediów

Wzrost udziału internetu odbędzie się kosztem wszystkich pozostałych mediów

Portale wciąż są najpoważniejszym beneficjentem zainteresowania reklamą internetową. Według szacnków CR Media trafia do nich w sumie około 79% wydatków na reklamę, podczas gdy do sieci reklamowych niecałe 20%. Ten trend, zdaniem Rafała Oracza oraz Gwidona Humeniuka, utrzyma się na pewno w ciągu najbliższych dwóch lat, co z żalem przyznali. Jak zauważył Gwidon Humeniuk, wzrost znaczenia portali w ostatnim czasie związany jest z odbudową na rynku pozycji Wirtualnej Polski i rosnącą popularnością o2.pl. - Prawdopodobnie w 2008 roku trend ten powinien się jednak odwrócić i portale zaczną tracić na rzecz wyszukiwarek - powiedział w czasie konferencji.

od lewej: Rafał Oracz, Maciej Chodorowski, Gwidon Humeniuk, Maciej Teliszewski w czasie dzisiejszej konferencji

od lewej: Rafał Oracz, Maciej Chodorowski, Gwidon Humeniuk, Maciej Teliszewski w czasie dzisiejszej konferencji

Jak podkreślił Rafał Oracz, internet będzie mocno walczył o udział w rynku. - To nie jest kolejne medium. To jest medium, które może zmienić wygląd całego rynku reklamy.

Udział biur sprzedaży reklam internetowych w 2005 roku

Udział biur sprzedaży reklam internetowych w 2005 roku

Powyżej grafika, która zazwyczaj budzi nawięcej emocji na rynku. CR Media przedstawiła estymacje, które różnią się od prognozowanych w październiku udziałów poszczególnych graczy.

Udział poszczególnych form reklamy w 2004, 2005 i prognoza na 2006 rok

Udział poszczególnych form reklamy w 2004, 2005 i prognoza na 2006 rok

Według przedstawicieli CR Media udział standardowych form reklamowych będzie stale malał. Udział reklam w wyszukiwarkach wyniósł w 2005 roku 12%, zaś w bieżącym roku wzrośnie do około 15%.

***

IAB: nadspodziewanie dobry 2005 rok