CR Media: graficzna reklama internetowa nieco w dół

W trzecim kwartale 2009 r. wśród wszystkich mediów reklamowych jedynie internet zaliczył większe spadki niż kwartale drugim - wynika z najnowszych estymacji zawartych w Ad.media Raporcie opracowanym przez CR Media Consulting S.A. (spółkę zależną Internet Group S.A.). Przychody wydawców internetowych z tytułu reklamy graficznej spadły o 8,0%.

Według szacunków CR Media Consulting S.A. (spółka zależna Internet Group S.A.) opublikowanych w najnowszym Ad.media Raporcie, przychody reklamowe mediów w ujęciu netto spadły w III kwartale 2009 roku o 15,9% względem roku poprzedniego. W okresie pierwszych trzech kwartałów spadek wyniósł 16,4%.

W trzecim kwartale odnotowano zmniejszenie dynamiki spadku przychodów reklamowych mediów ogółem (względem 20,9% w II kwartale b.r.). Jedynym medium, które odnotowało większy spadek niż w II kwartale był internet - przychody wydawców internetowych z tytułu reklamy graficznej spadły o 8,0% (3,7% w okresie od styczeń-wrzesień). Wciąż jednak jest to medium zdecydowanie najlepiej radzące sobie z obecnym kryzysem.

W minionym kwartale największy ubytek przychodów reklamowych odnotowali nadawcy radiowy, których przychody zmalały o 20,8% (17,5% w okresie styczeń-wrzesień). Nieznacznie gorzej od oczekiwań kształtowały się przychody telewizji (-13,5%, w okresie styczeń-wrzesień: -14,3%). Lepiej niż oczekiwano wyglądała sytuacja w prasie, która do tej pory najsilniej odczuła skutki spowolnienia gospodarczego (jej przychody zmniejszyły się o 19,6%; w okresie styczeń-wrzesień: -22,4%), przy czym wciąż znacznie lepiej prezentowały się magazyny niż dzienniki.

Zgodnie z oczekiwaniami trzeci kwartał przyniósł wyhamowanie tendencji spadkowej rynku reklamy. Bardziej istotnego ograniczenia spadków spodziewamy się w ostatnim kwartale roku, co będzie jednak głównie efektem niższej bazy niż symptomem wyraźnej poprawy koniunktury na rynku reklamy. Istotnych wzrostów przychodów reklamowych mediów oczekujemy dopiero w drugim półroczu przyszłego roku - komentuje Maciej Chodorowski, autor Ad.media Raportu. W całym roku 2009, analitycy CR Media Consulting SA spodziewają się spadku wartości rynku reklamy o 14,6%.

Bardziej pozytywne informacje dla branży internetowej płyną z badania AdEX prowadzonego przez IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers. Z półrocznej analizy za 2009 r. wynika, że wydatki reklamowe na internet wzrosły o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego.

Źródło: CR Media