CR Media Consulting złożyło wniosek o upadłość

Spółka CR Media Consulting złożyła do Sądu Rejonowego w Warszawie (X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych), wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

CR Media Consulting złożyło wniosek o upadłość
Z wnioskiem o upadłość CR Media wystąpili już wcześniej do sądu wierzyciele spółki: na początku lutego Interia.pl, a w zeszłym tygodniu wydawca "Magazynu NTN Snow & More". Interia odmówiła komentarza w sprawie.

Należy także przypomnieć, że pod koniec 2009 r. pozew do sądu przeciw CR Media Consulting złożyła Grupa o2.pl, domagając się zapłaty zaległych należności. Sprawa zakończyła się ugodą (CR Media Consulting zgodziło się wypłacić należności w ratach).

Wśród wierzycieli CR Media Consulting znaleźli się też tacy gracze jak m.in Wirtualna Polska, Fotka.pl, Money.pl, Gazeta.pl, ARBOinteractive.

Od pewnego czasu firma Internet Group, właściciel CR Media Consulting, boryka się z kłopotami finansowymi. Rozwiązaniem sytuacji miała być umowa o restrukturyzacji długu zawarta z BRE Bankiem. Co interesujące, złożony przez CR Media Consulting wniosek o ogłoszenie upadłości, narusza umowę kredytową i umowę inwestycyjną zawartą z BRE Bankiem.

Z tego też powodu zarząd Internet Group poinformował wcześniej BRE Bank o planowanych działaniach oraz uzasadnił konieczność ogłoszenia upadłości układowej przez spółkę zależną CR Media Consulting. Wg iGroup działanie to jest zarówno w interesie akcjonariuszy, jak i banku.

Wierzyciele mieliby odzyskać swoje należności w okresie najbliższych 3 lat.

Wniosek CR Media Consulting SA o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu ma być jednym z elementów restrukturyzacji. W efekcie tych działań spółka zamierza zmniejszyć zadłużenie o 70 mln zł w okresie do 30 czerwca 2011 r.

Dziś o godzinie dziewiątej o ponad 4 proc. spadł kurs akcji Internet Group po tym, jak spółka podała informację o upadłości układowej. Należy zaznaczyć, że CR Media Consulting i Call Center to dwie kluczowe dla iGroup spółki zależne.

Plan restrukturyzacji zakłada m. in.:

pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży wybranych aktywów Grupy, których brak istotnie nie wpłynie na działalność operacyjną,

włączenie do wybranych spółek inwestorów, którzy będą zaangażowani w ich rozwój - we wszystkich tego typu wspólnych przedsięwzięciach Internet Group zachowa większościową kontrolę nad spółkami,

konwersję części długu na kapitał, wsparcie rozwoju najbardziej dynamicznych segmentów grupy kapitałowej: spółek call centerowych oraz Media on-line.

Komentuje Rafał Agnieszczak, prezes spółki Fotka.pl:

Pomimo wielu zapewnień i deklaracji dług CR Media wobec Fotka.pl sp. z o.o. nadal się nie zmniejszył nawet o złotówkę. Odnoszę wrażenie, że firma robi dobrą minę do złej gry - po raz kolejny czaruje obiecnicami ale nie robi nic aby dogadać się z wierzycielami.

Plan odbudowania działalności operacyjnej uważam za mało realny głównie z powodu nadszarpniętej reputacji na rynku - dopiero korzystne porozumienie z wierzycielami może dać minimalny kredyt zaufania, a tym samym dać szanse na sukces planu naprawczego.

Propozycję podobnego planu dostaliśmy jeszcze przed ogłoszeniem upadłości ale jego założenia były na tyle niekorzystne, że wg. naszej wiedzy praktycznie nikt z wierzycieli sie na niego nie zgodził. CR Media musi teraz zaproponować dużo lepsze warunki jeśli naprawdę nie chce powtórzyć porażki pierwotnego planu naprawczego.