CR Media Consulting S.A. wdroży internetowe usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jak informuje z najnowszym raporcie bieżącym Internet Group S.A. spółka zależna CR Media Consulting S.A. otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie internetowych projektów wspierających działalność operacyjną małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich działalność marketingową w zakresie promocji i reklamy.

CR Media Consulting S.A. spółka zależna od notowanej na giełdzie firmy Internet Group S.A. otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" dział "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym", która zostanie przeznaczona na dofinansowanie nowych usług wdrażanych przez CR Media Consulting S.A.

Projekt innowacyjnych usług skierowanych nowych grup konsumentów polega na nabyciu technologii niezbędnej do uruchomienia i funkcjonowania platformy BusinessConnect.pl. CR Media Consulting S.A. wdroży usługi (wg spółki nie stosowane dotychczas na świecie) wspierające działalność operacyjną małych i średnich przedsiębiorstw (e-Sekretariat, Wirtualizacja infrastruktury biurowej) oraz wspierające ich działalność marketingową w zakresie promocji i reklamy.

Łączna wartość projektu wynosi 18,5 mln zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniesie 11 mln zł.