CL w stu szpitalach

ComputerLand dostarczył i wdrożył oprogramowanie Ruch Chorych i Apteka w ponad 100 polskich szpitalach. Kontrakt o wartości 19 mln zł finansowany był ze środków Banku Światowego.

Spółka zakończyła swój największy projekt w sektorze opieki zdrowotnej. ComputerLand poinformował o zakończeniu wdrożenia oprogramowania Ruch Chorych i Apteka w ponad 100 polskich szpitalach. Kontrakt wart 19 mln zł, realizowany na mocy umowy z Ministerstwem Zdrowia, finansowany był ze środków Banku Światowego. W ramach wdrożenia ComputerLand przeszkolił 5655 użytkowników i 229 administratorów systemu.

Aplikacja Ruch Chorych i Apteka zapewnia ewidencjonowanie leków przyjmowanych i wydawanych ze szpitalnych aptek oraz przechowuje ich opisy. System umożliwia również rejestrację przyjęć, wypisów oraz przenosin pacjentów między szpitalnymi oddziałami wraz z prowadzeniem dokumentacji z przebiegu ich leczenia.