Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CL utworzy medyczny portal

ComputerLand i Polska Grupa Farmaceutyczna zamierzają uruchomić serwis medyczny.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. i ComputerLand S.A. przy udziale Domu Maklerskiego BMT S.A. podpisały umowę intencyjną w sprawie utworzenia nowej spółki. Jej zadaniem będzie uruchomienie Internetowej Platformy Medycznej.

Nowy serwis ma ułatwić współpracę dostawców i odbiorców produktów i usług medycznych.