CL przedstawił roczne wyniki finansowe

ComputerLand w 2002 r. zanotował spadek przychodów do 502,4 mln zł i zysku netto do 16,7 mln zł.

Swój 2001 r. spółka zamykała przychodem w wysokości 524 mln zl i zyskiem netto 28,2 mln zł. Zarząd firmy twierdzi, że nieco słabsze wyniki są efektem spadku zamówień i wstrzymania realizacji części projektów informatycznych w administracji. Wpłynął na to wzrost kosztów związany m.in. z konsolidacją spółek grupy i nakładami na przygotowania do licznych przetargów (PKO BP, PZU, CEPiK). Zarząd firmy spodziewa się, że poniesione inwestycje (ok. 30 mln zł) zaprocentują w bieżącym roku. CL ma nadzieję na udział w realizacji projektów offsetowych i kolejne wdrożenia w sektorze publicznym (m.in. służbie zdrowia). Obecnie firma ma portfel zamówień na 130 mln zł. CL nie podał konkretnej prognozy dotyczącej pzychodów w 2003 r. Zarząd liczy, że zysk netto spółki wzrośnie nawet o kilkadziesiąt procent.