CL oddał SZTAB

ComputerLand oddał do użytku Państwowej Straży Pożarnej (PSP) system przeznaczony do ochrony imprez masowych. Premiera SZTAB-u miała miejsce podczas zakończonej właśnie papieskiej pielgrzymki.

CL wdrożył w PSP system łączności stałych i ruchomych stanowisk dyspozytorskich. System działał już podczas zakończonej właśnie wizyty Jana Pawła II w Polsce. Zadaniem systemu podczas papieskiej pielgrzymki było wspomaganie planowania i monitorowania sił i środków PSP z województwa małopolskiego przed wizytą i w jej trakcie.

Specjalnie zaprojektowany do potrzeb straży pożarnej SZTAB gromadzi w dane o siłach i środkach PSP, wspomaga planowanie i monitorowanie akcji zabezpieczające imprezy masowe oraz przydziela zadania, a następnie raportuje o sytuacji do ośrodków decyzyjnych. Wdrożony system będzie wykorzystywany do obsługi akcji masowych na terenie całej Polski.

SZTAB zawiera łącznie trzy moduły główne: Planowanie i Monitoring, Mapa i

Lokalizacja pojazdów (obejmujący łącznie 20 urządzeń lokalizacyjnych GPS). W ramach wdrożenia do użytku PSP dostosowano moduł mapowy GeoMedia 5.0., pozostałe moduły zaprojektował i stworzył CL. Warszawski integrator dokonał ponadto przeszkolenia pracowników i dyspozytorów PSP, którzy będą mieli kontakt z systemem.