Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CL informatyzuje dziekanaty na PWR

ComputerLand wykona i wdroży dla Politechniki Wrocławskiej system obsługi studentów Edukacja CL. Moduł dołączy do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią. Platforma umożliwi automatyzację procesów związanych z funkcjonowaniem dziekanatów z wykorzystaniem internetu, telefonów komórkowych (SMS), infokiosków.

Na PWR studiuje blisko 32 tys. studentów i ponad 1 tys. doktorantów. Każdy otrzyma kartę magnetyczną umożliwiającą korzystanie z systemu.

W lecie zeszłego roku, integrator IT rozpoczął wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (m.in. kadry i płace, finanse oraz rachunkowość zarządcza). Wartość umowy z lipca ub.r. to ok. 3 mln zł.