Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CIO coraz ważniejszy dla biznesu

Dyrektorzy do spraw informatycznych coraz powszechniej nie są już "tylko" CIO, jakich znaliśmy choćby na początku bieżącej dekady. Rośnie ich rola i odpowiedzialność w obszarze zarządzania biznesowego.

Według badania META Group już tylko 58% CIO uważa, że ich zakres odpowiedzialności pokrywa się z zakresem tradycyjnie pojmowanej odpowiedzialności dyrektora do spraw informatycznych; to najniższy odsetek takich odpowiedzi na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ponad 40% CIO uważa, że ich zakres odpowiedzialności obejmuje także inne funkcje biznesowe, aż po HR, a 29% - że dotyczy także odpowiedzialności za przywództwo lub wspieranie w czasie transformacji biznesowej.

Jak zauważają ponadto autorzy badania, szereg czynników złożyło się na to, że poprawia się postrzeganie przez biznes efektywności i wartości IT. Wszechobecne sieci globalne rozwinięte na przestrzeni ubiegłej dekady, w połączeniu z niemal na bieżąco wydobywanymi z systemów danymi i wskaźnikami na temat wydajności, pozwoliły dyrektorom i prezesom lepiej radzić sobie w trudnych latach 2002 - 2003. Ponadto firmowa informatyka, której celem było w okresie poprzedzającym owo załamanie dostarczenie funkcjonalności i pomoc w ekspansji, wykazała przydatność także w zakresie sterowania marżami i kosztami, do wsparcia wówczas zarządzania biznesowego w okresie trudnym.

Sondaż wykazał znaczącą poprawę w percepcji IT jako narzędzia do zarządzania biznesowego i transformacji biznesowej. Różne są tego powody: na przykład 65% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że oceny wartości biznesowej IT zmieniły się w ciągu ostatnich lat, w związku ze zmianami sposobie analizy i pomiaru owych korzyści. Równie często wymienia się jako powód poprawę się oceny efektywności IT (60%), rzadziej wzrost znaczenia zarządzania ryzykiem i dopasowywaniem (30%).