CIO coraz ważniejszy dla biznesu

Dyrektorzy do spraw informatycznych coraz powszechniej nie są już "tylko" CIO, jakich znaliśmy choćby na początku bieżącej dekady. Rośnie ich rola i odpowiedzialność w obszarze zarządzania biznesowego.

Według badania META Group już tylko 58% CIO uważa, że ich zakres odpowiedzialności pokrywa się z zakresem tradycyjnie pojmowanej odpowiedzialności dyrektora do spraw informatycznych; to najniższy odsetek takich odpowiedzi na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ponad 40% CIO uważa, że ich zakres odpowiedzialności obejmuje także inne funkcje biznesowe, aż po HR, a 29% - że dotyczy także odpowiedzialności za przywództwo lub wspieranie w czasie transformacji biznesowej.

Jak zauważają ponadto autorzy badania, szereg czynników złożyło się na to, że poprawia się postrzeganie przez biznes efektywności i wartości IT. Wszechobecne sieci globalne rozwinięte na przestrzeni ubiegłej dekady, w połączeniu z niemal na bieżąco wydobywanymi z systemów danymi i wskaźnikami na temat wydajności, pozwoliły dyrektorom i prezesom lepiej radzić sobie w trudnych latach 2002 - 2003. Ponadto firmowa informatyka, której celem było w okresie poprzedzającym owo załamanie dostarczenie funkcjonalności i pomoc w ekspansji, wykazała przydatność także w zakresie sterowania marżami i kosztami, do wsparcia wówczas zarządzania biznesowego w okresie trudnym.

Sondaż wykazał znaczącą poprawę w percepcji IT jako narzędzia do zarządzania biznesowego i transformacji biznesowej. Różne są tego powody: na przykład 65% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że oceny wartości biznesowej IT zmieniły się w ciągu ostatnich lat, w związku ze zmianami sposobie analizy i pomiaru owych korzyści. Równie często wymienia się jako powód poprawę się oceny efektywności IT (60%), rzadziej wzrost znaczenia zarządzania ryzykiem i dopasowywaniem (30%).