Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CGEY ma nowy kontrakt outsourcingowy

Polski oddział niemieckiej firmy Hochtief, działającej w branży budowlanej, będzie korzystał z usług outsourcingowych Cap Gemini Ernst & Young.

Zawarta przez firmy umowa obejmuje świadczenie usług typu help desk i pełną opiekę nad infrastrukturą informatyczną: siecią lokalną, stacjami roboczymi, serwerami oraz oprogramowaniem (m.in. SAP). Do Cap Gemini Ernst & Young przejdzie 9-osobowy dział IT firmy budowlanej. Grupa Hochtief ma w Polsce kilka spółek. Należy do nich m.in. warszawski Budokor.

Do Hochtief AG należała spółka Hochtief Software oferująca oparte na SAP R/3 systemy informatyczne dedykowane branży budowlanej. Rozwiązania te wdrożono m.in. w polskich spółkach grupy Hochtief. W czerwcu 2001 r. Hochtief Software została przejęta przez Cap Gemini Ernst & Young. Firmy zawarły także ramową umowę dotyczącą współpracy w zakresie usług informatycznych.