CDI dla rządu i samorządu

Oracle Polska utworzył internetowe Centrum Doradztwa Informatycznego dla administracji rządowej i samorządowej. Ma ono dostarczać podmiotom publicznym informacji dotyczących projektów informatycznych.

Z CDI współpracują także inne polskie firmy informatyczne: Cisco, HP, , Sun Microsystems, Unizeto. Za wykonanie serwisu internetowegohttp://www.centrumdoradztwa.pl , jego promocję i aktualizację odpowiedzialna jest agencja HYPERmedia.

CDI pełnić ma rolę pierwszego kontaktu dla administracji publicznej w sprawach dotyczących projektów informatycznych. Firmy uczestniczące w projekcie chcą wspierać polskie instytucje publiczne w przygotowaniach do zadań, jakie w kwestiach informatyki, staną przed polską administracją publiczną po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Już dziś serwis stanowi kompendium wiedzy m.in. na temat projektów eEurope oraz eGovernment.