CBOS: jedna trzecia dorosłych Polaków zarejestrowana w serwisach społecznościowych

Blisko jedna trzecia ogółu dorosłych (30%), czyli blisko dwie trzecie internautów, zarejestrowała się w jakimś portalu społecznościowym - wynika z najnowszego raportu CBOS. Od marca 2008 zanotowano 9-punktowy wzrost liczby użytkowników tych serwisów. Co czwarty internauta poznał kogoś przez internet, 6% zdecydowało się na spotkanie w realu.

Z najnowszego lipcowego raportu CBOS pt. "Korzystanie z internetu" wynika, że już blisko jedna trzecia dorosłych Polaków posiada konto w serwisie społecznościowym.

Aktywność w serwisach społecznościowych deklarują przede wszystkim młodsi

internauci - siedem na dziesieć osób w wieku 18-24 lat oraz połowa osób w przedziale wiekowym 25-34 obecna jest w przynajmniej jednym portalu społecznościowym. Spośród starszych respondentów wyraźnie mniej osób zarejestrowało się w portalach społecznościowych, a w grupie mających 65 lat i więcej nie ma tam ich prawie wcale. Jest to niewątpliwie atrakcyjna nisza dla twórców społecznościowych projektów adresowanych do osób starszych.

CBOS: jedna trzecia dorosłych Polaków zarejestrowana w serwisach społecznościowych

Odsetki ogółu dorosłych zarejestrowanych w portalach społecznościowych (podział ze względu na wiek) Źródło: CBOS "Korzystanie z internetu", lipiec 2009

Serwisy społecznościowe są atrakcyjnym miejscem w sieci przede dla wykształconych osób - 53% ogółu dorosłych posiadających wyższe wykształcenie deklaruje korzystanie z tego typu serwisów (w grupie mających maturę przyznaje to dwie piąte respondentów).

Wśród motywów skłaniających do logowania się w społecznościach najcześciej wymieniane są: chęć utrzymywania kontaktów ze znajomymi (56% użytkowników internetu i 27% ogółu dorosłych) i odnawiania starych znajomości (50% internautów i 24% ogółu dorosłych), a także cele rozrywkowe (słuchanie muzyki, oglądaie filmów lub zdjęć, czytanie tekstów), co deklaruje 38% użytkowników sieci i 19% dorosłych.

Co ciekawe, niemal jedna czwarta dorosłych internautów (24%, czyli 12% ogółu respondentów) poznała kogoś przez internet. Z osobą poznaną w ten sposób spotkało się osobiście 6% respondentów. Znajomości za pośrednictwem sieci zawierają najczęściej najmłodsi: dwie piąte internautów w wieku 18-24 lata poznało kogoś przez internet. Mężczyźni znacznie częściej nawiązują takie kontakty niż kobiety.

Niezaprzeczalnym liderem w kategorii serwisów społecznościowych jest Nasza-klasa, którą wg kwietniowej fali badania Megapanel PBI/Gemius odwiedziło ponad 9,3 mln użytkowników. Inne uwzględnione w badaniu CBOS serwisy społecznościowe: Myspace i Facebook miesięcznie odwiedza po 1 mln real users, a GoldenLine - ponad 750 tys. internautów.

Z raportu CBOS pt. "Korzystanie z internetu" wynika, że już większość Polaków ma w domu komputer (65%) i dostęp do sieci (56%). Znacząco wzrasta także liczba osób, które kiedykolwiek kupiły coś za pośrednictwem serwisów internetowych. Co trzeci dorosły Polak (32%) deklaruje, że kupił coś przez internet, a co dziesiąty (10%) - że coś sprzedał.

Źródło: CBOS