CBOS: Nie jesteśmy nowocześni

Zaledwie 13% ogółu to grupa wykazująca wysoki stopień nowoczesności wynika z najnowszego raportu CBOS pt. "Czy Polacy są nowocześni". Analitycy podsumowują, że blisko połowa polskiego społeczeństwa (47%) ciągle pozostaje w stadium niskiego stopnia nowoczesności lub wręcz swoistego zacofania.

W najnowszym raporcie Centrum Badania Opinii Publicznej przedstawiono analizę dziesięciu zjawisk, które kształtują zachowania nowoczesnego człowieka (rozumiane jako "korzystanie ze współczesnych rozwiązań i możliwości") - wśród nich znalazło się oczywiście używanie internetu.

Okazuje, się że korzystanie z internetu zajmuje czwartą lokatę w zestawieniu najpopularniejszych "nowoczesnych" czynności współczesnego Polaka.

Z czego korzysta nowoczesny Polak?

Najbardziej powszechne w Polsce jest korzystanie z telefonu komórkowego - deklaruje to większość badanych (76%). Mniej więcej dwóch na trzech ankietowanych przyznaje, że posiada konto bankowe (66%) oraz udaje się na wyjazdy zagraniczne (w ciągu ostatnich dziesięciu lat przynajmniej raz poza granicami kraju było 64% badanych).

Do korzystania z internetu przyznaje się niespełna połowa dorosłych mieszkańców naszego kraju (45%). 40% kobiet i 51% mężczyzn deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu korzysta z: serwisów www, poczty e-mail lub komunikatora internetowego.

Wśród innych oznak "nowoczesności" znalazło się m. in. posługiwanie się bankową kartą płatniczą podczas robienia zakupów (41% ankietowanych) oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie umożliwiającym porozumienie się z obcokrajowcem (40%). Tylko co piąty (21%) respondent przynajmniej raz w miesiącu korzysta z zagranicznych mediów, a więc czyta obcojęzyczną prasę, ogląda zagraniczną telewizję, słucha zagranicznego radia lub też wchodzi na obcojęzyczne strony internetowe w celu uzyskania informacji.

Ponadto co ósmy Polak (13%) w ciągu ostatnich dziesięciu lat pracował zarobkowo za granicą, 10% badanych uczestniczyło w zagranicznych szkoleniach lub kursach (10%), a dwóch respondentów na sto studiuje poza granicami kraju.

Od czego nowoczesność współczesnego Polaka zależy?

Raport ukazuje zależności pomiędzy stopiem nowoczesności a: płcią, wiekiem, wykształceniem oraz wysokością dochodów respondentów.

Okazuje się, że mężczyźni częściej używają internetu, pozyskują informacje z zagranicznych mediów, wyjeżdżają za granicę, posiadają konto w banku oraz korzystają z kart płatniczych podczas robienia zakupów.

Wyraźną prawidłowością jest również fakt, że wraz w wiekiem respondentów maleje popularność korzystania z telefonu komórkowego oraz internetu, a także powszechność znajomości języków obcych i korzystania z zagranicznych mediów.

Badana przez CBOS "nowoczesność" uzależniona jest także od wykształcenia respondentów. Posługiwanie się telefonem komórkowym, posiadanie konta bankowego, wyjazdy zagraniczne są niemal powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem, a korzystanie z internetu, karty płatniczej czy też komunikatywna znajomość języka obcego dotyczy co najmniej trzech czwartych badanych z tej grupy.

Nie bez znaczenia jest również status materialny respondentów. Im wyższe są dochody uzyskiwane w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, tym częstsze deklaracje posiadania konta w banku, korzystania z bankowych kart płatniczych, używania internetu, znajomości języków obcych oraz wyjazdów zagranicznych.

Nie jesteśmy nowocześni

Spośród wyróżnionych przez CBOS czterech grup zaawansowania pod względem nowoczesności: nienowocześni stanowią 11% ogółu, wykazujący niski stopień nowoczesności to 36% wszystkich, wykazujący średni stopień nowoczesności to 40% ogółu, a 13% wszystkich badanych to zaawansowana grupa wykazująca wysoki stopień nowoczesności.

Wniosek CBOS nie brzmi optymistycznie: blisko połowa polskiego społeczeństwa (47%) ciągle pozostaje w stadium niskiego stopnia nowoczesności lub wręcz swoistego zacofania.