Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CBOS: 7% Polaków kupiło coś w internecie

W ciągu miesiąca 7% ogółu respondentów badania CBOS, czyli prawie co czwarty internauta, kupiło coś przez internet. Jest to prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Popyt na płatne treści jest jednak od roku wciąż tak samo niski.

Jak donosi dziennik internetowy PAP, w przepytanej przez CBOS grupie respondentów internauci stanowili 31% badanych.

Z internetowych usług bankowych skorzystało 10% ogółu badanych, czyli mniej więcej co trzeci internauta.

Z płatnych treści dostępnych w internecie, takich jak archiwa gazet, zdjęcia czy filmy, w miesiącu poprzedzającym badanie korzystało 3% respondentów, czyli co dziesiąty internauta. W ciągu ostatniego roku wielkość tej grupy prawie się nie zmieniła.

Według CBOS, 46% Polaków ma w domu komputer, 31% korzysta z internetu. W ciągu ostatniego roku o 5 punktów procentowych zwiększył się odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputer osobisty. W takim samym stopniu wzrosła też liczba osób mających w domu dostęp do internetu. 7% ankietowanych ma w domu komputer bez dostępu do internetu.