Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Byss.pl i Euro RSCG: Activniej.pl

Agencja Byss.pl przygotowała wspólnie z EURO RSCG serwis Actiwiniej.pl dla marki Actimel.

Serwis zachęca do wzięcia udziału w programie całorocznej aktywności, w którym m.in. zbiera się punkty.

Koncepcję i "mechanikę" programu stworzyła agencja EURO RSCG Marketing House, natomiast agencja interaktywna Byss.pl odpowiadał za koncepcję graficzną oraz wykonanie serwisu WWW.