Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Były minister szefem URT

Marek Zdrojewski, były minister łączności (w latach 1997-1999) został mianowany na stanowisko szefa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

Nominacji dokonał premier Jerzy Buzek. Urząd Regulacji Telekomunikacji zacznie działać od początku roku. Zgodnie z nowym Prawem Telekomunikacyjnym, przejmie on kompetencje Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej i większą cześć obowiązków Ministerstwa Łączności. Prezes URT będzie odpowiedzialny m.in. za dalszą demonopolizacje rynku telekomunikacyjnego oraz przyznawanie częstotliwości.