Buy.com żegna się z 25 pracownikami

Buy.com ogłosił stratę 20 centów na akcji. Firma zamierza sprzedać swój brytyjski oddział i zamknąć serwis kanadyjski. Buy.com zwolni 25 pracowników czyli ok. 10% wszystkich zatrudnionych.

Firma ma zamiar zmienić strategię działania i skoncentrować wysiłki na osiąganiu zysków.

W IV kw. Ub. r. sprzedaż firmy spadła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem roku 1999 i wyniosła 196,7 mln USD. W I kw. 2001 r. Buy.com liczy na sprzedaż w wysokości 132 do 137 mln USD, a w całym roku na przychód na poziomie 580 do 600 mln USD.