Burza wokół hiperłączy

Zakazane i dozwolone

Dla Europy duńskie orzeczenie sądu jest istotne. Stanowi ono bowiem sprawę precedensową, uznając praktykę „głębokiego linkowania” za nielegalną. Jeden z prawników, przyglądających się sprawie, zawyrokował, że skoro duński akt o prawach autorskich, na mocy którego Newsbooster przegrał proces, opiera się na prawie Unii Europejskiej, podobne procesy mogą kończyć się wygraną dla wydawców w UE.

Walka z praktykami „głębokiego linkowania” nie musi wcale oznaczać procesów sądowych, czego doświadczył serwis TechTarget, sporządzający streszczenia i umieszczający odnośniki do treści od wydawnictwa IDG. Wszelkie odnośniki odsyłające do artykułów IDG zostały zablokowane. Po próbie uruchomienia na witrynie TechTarget hiperłącza do zasobów amerykańskiego wydawnictwa użytkownik otrzymywał informację o bezprawnych praktykach serwisu i zaproszenie na stronę główną wydawnictwa. IDG zamierza w najbliższym czasie zbadać inne witryny, które korzystają z jego zasobów bez pozwolenia.

Patrick Kenealy, CEO wydawnictwa IDG zaznaczył, że z „głębokiego linkowania” nie mogą korzystać serwisy, które dzięki „pożyczanym” treściom generują zyski i badają rynek, a ponadto pobierają opłaty subskrypcyjne za dostęp do zasobów witryny i wykorzystują dane wydawnictwa do zachęcania użytkowników do rejestrowania się na swoich witrynach. O nowych zasadach współpracy IDG z serwisami pisaliśmy już wcześniej (http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=57215 ).

Zupełnie osobną kwestią są udostępniane przez IDG mechanizmy publikacji treści pochodzących z naszych zasobów. W pełni legalnie korzystać można z formatu dystrybucji treści RSS, umożliwiającego umieszczanie wiadomości na niezależnych stronach internetowych (www.idg.pl/rss/ ) oraz z dostępnej w PCWorld.pl "Vlepki" (www.pcworld.pl/vlepka/ ).