Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Brytyjski urząd na open source

Władze miejskie Bristolu planują wyposażyć 5000 komputerów w oprogramowanie open source. Jeśli propozycja ta zostanie przegłosowana podczas debaty, która odbędzie się w przyszłym miesiącu, będzie to jedna z największych tego typu migracji w Wielkiej Brytanii.

Zmiany mają objąć 5000 komputerów, na których władze planują zainstalować zintegrowany pakiet Star Office 7 firmy Sun Microsystems, zamiast dotychczas używanych programów Corel Word Perfect, Lotus 1-2-3 oraz Microsoft Office.

Propozycję poprzedził, zakończony sukcesem, program pilotażowy, w ramach którego w aplikacje open source wyposażono 600 komputerów biurkowych. Większość pracowników do planowanej migracji odnosi się pozytywnie, jedynie ok. 1800 użytkowników, głównie z wydziału edukacji, zgłosiło chęć pozostania przy pakiecie biurowym Microsoft Office.

Zgodnie z wyliczeniami urzędników, przejście na oprogramowanie typu open source pozwoliłoby zaoszczędzić władzom ponad milion funtów w ciągu najbliższych pięciu lat.