Brytania szerokim pasmem staje

W ciągu ostatniego półrocza liczba linii szerokopasmowego dostępu w technologii ADSL wzrosła w Wielkiej Brytanii, według firmy badawczej NOP, o 60%. Do sierpnia przyszłego roku z szerokiego pasma będzie korzystało 15% brytyjskich internautów.

Obecnie około 8% brytyjskich internautów posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu. Według NOP, w ciągu najbliższego roku ich udział w „internetowej populacji” na Wyspach wzrośnie do 15%.

Praprzyczyną szerokopasmowej rewolucji w Wielkiej Brytanii były z pewnością wielkie obniżki wprowadzone przez British Telecommunications - obecnie już tylko 25% internautów, którzy nie decydują się na poszerzenie swojego łącza dostępowego uzasadnia to wysoką ceną. Najczęściej, konserwatywni użytkownicy dial-up twierdzą po prostu, że nie korzystają z Internetu na tyle często, żeby decydować się na szerokie pasmo.

75% internautów, którzy zdecydowali się w minionym półroczu na przejście na szerokie pasmo, dostrzega, że spędza obecnie więcej czasu online, ściąga większe pliki, ładuje większe strony WWW.

Szacunki podane przez NOP są jeszcze korzystniejsze niż opublikowane na początku czerwca br. przez brytyjski urząd regulacji telekomunikacji. Oftel informował wówczas o 50-proc. przyroście klientów usług szerokopasmowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. W tym czasie też ceny usług DSL spadły o 39%. Było to możliwe dzięki obniżce cen oferowanych przez British Telecommunications firmom ISP z końca lutego br. W efekcie użytkownikom oferowane są obecnie usługi w cenie ok. 30 GBP miesięcznie. Oftel przewiduje, że do końca przyszłego roku w Wielkiej Brytanii będzie 2 mln linii ADSL.