Broadband na świecie: Islandia najlepsza, Polska daleko

Jak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na czele rankingu państw oferujących szerokopasmowy dostęp do Internetu znajdują się Islandia i Korea Południowa. Niemal 27 na 100 mieszkańców Islandii dysponuje szerokopasmowym połączeniem z Internetem. Polska - pod koniec trzeciej "dziesiątki"...

W Korei Południowej 25,4 % mieszkańców korzysta z szerokopasmowego połączenia z Internetem. Jak wynika z raportu, kraj ten może wkrótce przesunąć się na czoło rankingu, a to z powodu szybkiego rozwoju technologii przesyłu danych za pomocą światłowodów. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się ponadto Holandia, Dania, Szwajcaria, Finlandia, Norwegia, Kanada, Szwecja i Belgia.

Broadband na świecie: Islandia najlepsza, Polska daleko

OECD - odsetek użytkowników łącz szerokopasmowych na 100 mieszkańców, grudzień 2005.

Na 12. miejscu sklasyfikowane zostały Stany Zjednoczone, gdzie mimo 49 mln internautów z szerokopasmowym dostępem do Sieci (najwięcej na świecie), poziom penetracji rynku jest niższy niż w wyżej wymienionych państwach. Polska na liście obejmującej 30 krajów znalazła się na 27. pozycji - z badań OECD wynika, iż odsetek mieszkańców naszego kraju z łączami szerokopasmowymi wynosi 2,4 % - "udało" nam się wyprzedzić Turcję, Meksyk i Grecję. Dane dotyczą okresu do grudnia 2005 r.

Przypomnijmy, iż niedawno podobny raport przygotowała Komisja Europejska. Dotyczył on popularyzacji broadbandu w krajach Unii Europejskiej. Jego wyniki korespondują z analizami OECD - Polska zajmuje przedostatnie miejsce w UE pod względem rozpowszechnienia usług szerokopasmowego dostępu do Sieci (odsetek mieszkańców korzystających w domu z tego typu usług dostępowych wynosi niecałe 2%). Więcej na ten temat można znaleźć w artykule "Broadband w Polsce. Unia gani, TP SA chwali".

Broadband na świecie: Islandia najlepsza, Polska daleko

Odsetek mieszkańców państw członkowskich Unii Europejskiej korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu (stan na 01.10.2005)

Więcej informacji: Raport OECD