Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Broadband coraz szerzej

W ubiegłym roku przybyło 50 mln nowych linii szerokopasmowego dostępu do internetu - podaje firma analityczna Point Topic. Na koniec 2004 ich łączna liczba wyniosła 150,5 mln. Rekordowa była druga połowa roku kiedy zinstalowano 26,5 mln nowych łączy.

Najwięcej linii szerokopasmowego dostępu do internetu znajduje się w Stanach Zjednoczonych - 33,9 mln. Na drugim miejscu znalazły się Chiny - 25,8 mln. Jeśli dynamika rynku się utrzyma państwo to wysunie się na prowadzenie. Tylko w ciągu sześciu miesięcy przybyło tam 6,6 mln linii szerokopasmowych.

Kolejne miejsca zajęły Japonia 18,1 mln, Korea Południowa 11,9 mln, Niemcy 6,9 mln, Francja 6,8 mln oraz Wielka Brytania 6,1 mln.

Analitycy Point Topic są zdania, ze do końca roku łączna liczba łączy szerokopasmowych wyniesie 215 mln, w tym 140 mln linii DSL. W tej chwili DSL stanowi 62 proc. światowego rynku szerokopasmowego dostępu do sieci.

O tym że światowa liczba linii DSL przekroczyła w lutym pułap 100 mln informowaliśmy w korespondencji z tegorocznych targów CeBIT.

Szacunki Point Topic dotyczące DSL w Polsce mówią o 631 tys. łączy, co odpowiada ilości użytkowników DSL Telekomunikacji Polskiej (usługi Neostrada). Zakładamy, że na dzień 31 grudnia 2005 r. TP osiągnie poziom około 1,1 mln klientów szerokopasmowego dostępu do internetu, zaś zasięg usługi Neostrada na koniec 2004 r. wynosił 80 proc. - informuje biuro prasowe operatora.

W ciągu roku przybyło 491 tys. nowych abonentów, co oznacza wzrost o ponad 350 proc. w skali roku. Zdaniem Point Topic, na 5,54 proc. wszystkich linii telefonicznych w Polsce jest świadczona usługa DSL.

Dla porównania, Netia na koniec 2004 miała 19 tys. klientów ADSL (usługa Net24), obecnie ich liczba wzrosła do 25 tys. Operator podaje, że pod koniec I kwartału 2005 roku zasięg usługi Net24 sięgał 91 procent klientów. Z kolei Telefonia Dialog na koniec ub.r. miała 10 tys. użytkowników usługi Dialnet DSL, zaś w marcu br. 14 tys.

Ogółem, w drugiej połowie roku rynek broadbandu w Polsce, zdaniem Point Topic, wzrósł o 122 proc. Według własnych szacunków operatora, na koniec 2004 roku TP miała 73,8 proc. udziału w polskim rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu, wobec 65,7 proc. rok wcześniej. TPSA wzięłą pod uwagę głównych graczy wśrod sieci kablowych, do których należą Multimedia Polska, UPC, Aster czy VectraNet.