Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Branża internetowa podwoi przychody

Według najświeższych prognoz JupiterResearch już za pięć lat wydatki na reklamę w internecie wzrosną ponad dwukrotnie z poziomu 9,3 mld USD pod koniec ubiegłego roku do 18,9 mld USD w 2010 roku. Wydatki na reklamy związane z wyszukiwaniem mają przewyższyć kwoty przeznaczane na pozostałe typy reklam graficznych.

Wydatki na płatne odnośniki mają rosnąć o 12% na rok. Reklamy graficzne będą rosły w tempie 7% rocznie. W efekcie nakłady na reklamę związaną z wyszukiwaniem przewyższą wydatki na pozostałe formy reklamy.

Według prognoz JupiterResearch szybko - bo o 25% rocznie - będą rosły wydatki na reklamę typu Rich Media, głównie dzięki szybko rosnącej liczbie osób, które mają dostęp do szerokopasmowego internetu. Wydatki na tego typu reklamy mają w 2010 roku wynieść 3,5 mld USD. Reklamy z użyciem tzw. streamingu również będą zyskiwały na popularności a wydatki na nie mają rosnąć o 30% rocznie do prawie 1 mld USD w 2010 roku.

Jak podsumował prognozy JupiterResearch jej wiceprezes David Card w wypowiedzi dla serwisu MarketingVox - Internetowi wydawcy mają silną pozycję.