Branża internetowa podwoi przychody

Według najświeższych prognoz JupiterResearch już za pięć lat wydatki na reklamę w internecie wzrosną ponad dwukrotnie z poziomu 9,3 mld USD pod koniec ubiegłego roku do 18,9 mld USD w 2010 roku. Wydatki na reklamy związane z wyszukiwaniem mają przewyższyć kwoty przeznaczane na pozostałe typy reklam graficznych.

Wydatki na płatne odnośniki mają rosnąć o 12% na rok. Reklamy graficzne będą rosły w tempie 7% rocznie. W efekcie nakłady na reklamę związaną z wyszukiwaniem przewyższą wydatki na pozostałe formy reklamy.

Według prognoz JupiterResearch szybko - bo o 25% rocznie - będą rosły wydatki na reklamę typu Rich Media, głównie dzięki szybko rosnącej liczbie osób, które mają dostęp do szerokopasmowego internetu. Wydatki na tego typu reklamy mają w 2010 roku wynieść 3,5 mld USD. Reklamy z użyciem tzw. streamingu również będą zyskiwały na popularności a wydatki na nie mają rosnąć o 30% rocznie do prawie 1 mld USD w 2010 roku.

Jak podsumował prognozy JupiterResearch jej wiceprezes David Card w wypowiedzi dla serwisu MarketingVox - Internetowi wydawcy mają silną pozycję.