Borowski: powinniśmy utrzymać zwolnienie Internetu z VAT-u

Zdaniem Marka Borowskiego, Polska powinna upierać się przy utrzymaniu zwolnienia usług internetowych z podatku VAT. Marszałek Sejmu dodał, że obecne ustalenia nie są jeszcze ostateczne, a Polskę czeka kolejna rozmowa z Unią Europejską.

Informację podała PAP. Batalia o podatek VAT na Internet jeszcze się nie skończyła. Jak zaznaczył marszałek Borowski, Polska odbędzie w tej sprawie kolejne rozmowy z Unią Europejską. Przypomnijmy, że Sejm ostatecznie zadecydował o zwolnieniu usług internetowych z podatku VAT. Ustawa w tym kształcie jest niezgodna z regulacjami Unii Europejskiej. Jonathan Todd, przedstawiciel Komisji Europejskiej w wywiadzie dla Internet Standard zaznaczył, że jeżeli Polska nie podporządkuje się prawu unijnemu, zostanie przeciwko niej wszczęte postępowanie.

Marek Borowski uważa, że Polska powinna upierać się przy utrzymaniu zwolnienia usług internetowych z podatku VAT.

Operatorzy telekomunikacyjni i analitycy rynku wskazali, że zwolnienie Internetu z podatku jest rozwiązaniem niekorzystnym dla branży i de facto może doprowadzić do zwiększenia opłat za dostęp do Internetu.