Boom na płatne treści

Wydatki amerykańskich użytkowników Sieci na korzystanie z treści online osiągnęły poziom 748 mln USD w pierwszej połowie roku, co oznacza 23% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku – wynika z badania przeprowadzonego przez Online Publishers Association i comScore Networks.

Najwięcej pieniędzy generują serwisy poświęcone spotkaniom i randkom, biznesowi oraz inwestycjom, a także rozrywce i życiu codziennemu (ok. 65% kwoty, która wydawana jest na treści internetowe). Serwisy, za pośrednictwem których internauci nawiązują znajomości, zanotowały przychody z dostępu w wysokości 214,3 mln USD, co stanowi 30% całości gromadzonych z tego tytułu zysków.

W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku sektor związany z rozrywką i życiem codziennym zanotował 7% spadek przychodów z płatnych treści (w tym roku wygenerował 102,5 mln USD). Podobnie sytuacja miała się z dostępem do – spadek o 6% (czyli 34,8 mln przychodu w minionym półroczu).

Z badań wynika również, że największy spadek w dochodach z tytułu płatnych treści, zanotowano w ostatnim kwartale 2002 roku. Na początku bieżącego roku nastąpił już 10% wzrost i kolejny 3% wzrost w drugim kwartale.

OPA jest zdania, że coraz więcej serwisów będzie zwracało się w stronę płatnego dostępu do treści. Równolegle zwiększy się ilość użytkowników korzystających z płatnych serwisów.