Bohdan Garstecki prezes Softbanku

45-letni dziś Bohdan Garstecki urodził się w Gdańsku. Tam, na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, w 1979 r. ukończył studia. Następne 7 lat spędził jako pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej i PAN-u.

45-letni dziś Bohdan Garstecki urodził się w Gdańsku. Tam, na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, w 1979 r. ukończył studia. Następne 7 lat spędził jako pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej i PAN-u.

Bohdan Garstecki prezes Softbanku
W 1987 r. zrezygnował z kariery naukowej i przeszedł do warszawskiego oddziału brytyjskiej firmy informatycznej ICL. Prowadził działalność spółki w sektorze finansowym i bankowym w Polsce i na Białorusi. W 1994 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora ICL w Polsce.

Z ICL w 1994 r. odszedł do firmy Xerox, gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału. Trzy lata później został przeniesiony do jej europejskiego oddziału. W niespełna rok po awansie na stanowisko dyrektora marketingu w regionie europejskim, w lipcu 2000 r., wrócił do Polski i we wrześniu został mianowany dyrektorem zarządzającym Softbanku. Jego zadaniem było odciążenie Aleksandra Lesza od bieżących obowiązków.

Powrót Bohdana Garsteckiego zbiegł się w czasie z pogorszeniem sytuacji dawnego lidera informatycznego. W 2000 r., pierwszy raz w historii firmy, zysk Softbanku zmniejszył się o 11 mln zł, mimo wzrostu sprzedaży. Najpoważniejszym posunięciem Softbanku pod zarządem Bohdana Garsteckiego była sprzedaż spółek ISP duńskiemu operatorowi TeleDanmark.

Andrzej Piotrowski, ekspert Centrum im. A. Smitha: "W tej transakcji upatruję wyprzedaży aktywów, niezbędnej do podreperowania trudnej sytuacji finansowej Softbanku i zdobycia środków na konsolidację spółek ISP. Softbank zbyt długo z tym zwlekał, nie wykorzystując okresu najlepszej koniunktury na nową gospodarkę".