Bogdanowicz: 150 mln odszkodowania od Wirtualnej Polski albo układ

Współzałożyciel Wirtualnej Polski – Leszek Bogdanowicz złożył do sądu w Gdańsku wniosek, w którym żąda od spółki 158,34 mln zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw autorskich do wykorzystywania nazwy i serwisu WP. Takie żądanie może pokrzyżować plany nowopowstałego konsorcjum PWM, zmierzającego do przejęcia majątku portalu. Bogdanowicz przekonuje, że realizacja żądania nie musi mieć formy pieniężnej, ale może oznaczać układ.

Bogdanowicz: 150 mln odszkodowania od Wirtualnej Polski albo układ
Leszek Bogdanowicz przekonuje, że portal jest wyłącznie jego pomysłem, a za używanie nazwy WP i wykorzystanie serwisu spółka powinna zapłacić mu odszkodowanie. "Już wcześniej kilkakrotnie podnosiłem ten problem" - zaznaczył - "Chciałem rozwiązać kwestię praw autorskich polubownie. Nie udało się. Doszło nawet do rozprawy sądowej, ale druga strona w ogóle nie była zainteresowana. Teraz jest ostatni moment, by domagać się swoich praw." Leszek Bogdanowicz wycenił, że za naruszenie praw autorskich i odszkodowanie należy mu się 158,34 mln zł. Do gdańskiego sądu złożył wniosek o wyłączenie z masy upadłościowej WP praw autorskich do witryny i samej nazwy portalu. Czy nie jest zbyt wygórowana kwota? "Wartość odszkodowania została oszacowana w wyniku niezależnej wyceny, dokonanej na podstawie kolejnych transakcji obejmowania udziałów i ich sprzedaży w spółce WP S.A" - argumentował - "Jest to zatem wycena oparta o wartości rynkowe."

Jak ta informacja wpłynie na zamiary nowego konsorcjum – spółki Portal Wykup Menedżerski – które planuje przejąć majątek Wirtualnej Polski? Nikt z pracowników MCI nie chciał wypowiadać się w tej kwestii, a prezes był niedostępny w momencie przygotowywania tego materiału. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że żądania Leszka Bogdanowicza mogą pokrzyżować plany PWM. "Może dojść do zablokowania działań konsorcjum" - poinformowano nas - "Trudno zatem wierzyć, że postępowanie pana Bogdanowicza jest bezinteresowne i nie ma na celu uniemożliwienia realizacji planów PWM."

Warto dodać, że wcześniejsze nieoficjalne informacje na temat udziału Bogdanowicza w nowym konsorcjum, okazały się nieprawdziwe. "Nie jestem członkiem spółki Portal Wykup Menedżerski" - zaznaczył Bogdanowicz - "Ani nie jestem z nią w jakikolwiek sposób związany."

Jak teraz potoczą się losy spółki, która jest w stanie upadłości? Trudno sobie wyobrazić, aby Wirtualna Polska była w stanie spłacić żądania współzałożyciela portalu. "Zapłacenie mojego odszkodowania może być dla spółki problematyczne" - przyznał Leszek Bogdanowicz - "Tą sprawę można jednak rozwiązać w inny niż finansowy sposób. Będę miał propozycję układu dla Wirtualnej Polski. W tej chwili finalizuję opracowywanie tego projektu. Wiele zależy od samej decyzji sądu. Szczegółów jednak nie mogę zdradzić. Sprawa wciąż jest w toku."

Czy Leszek Bogdanowicz widzi siebie z powrotem w Wirtualnej Polsce? "Jestem twórca WP, więc zależy mi na tym, aby moje dzieło nadal funkcjonowało, aby działało coraz lepiej, więc czemu nie brać w tym udziału? Jednak jeszcze za wcześnie, by przedstawiać takie scenariusze." - przyznał.

Przypomnijmy, że Wirtualna Polska powstała w 1995 roku jako katalog polskich stron WWW, początkowo umieszczony na serwerze Politechniki Gdańskiej. Leszek Bogdanowicz razem z Markiem Borzestowskim założyli jesienią tamtego roku firmę Centrum Nowych Technologii, która zajmowała się m.in. rozbudowywaniem Wirtualnej Polski. Później do formy dołączył Jacek Kawalec.

Drogi Borzestowskiego i Bogdanowicza po kilku latach rozeszły się. Bogdanowicz uruchomił konkurencyjne przedsięwzięcie – Arenę.pl, która w 2001 roku ogłosiła upadłość.

W kwietniu br. upadła Wirtualna Polska. Jak podaliśmy w ubiegłym tygodniu z inicjatywy MCI powstało konsorcjum (w jego skład zszedł m.in. Marek Borzestowski), które ma przejąć majątek spółki. Konsorcjum złożyło propozycję wykupu wierzycieli za 36 mln zł.

Więcej informacji na temat przyszłości WP:

http://www.internetstandard.pl/news/67003.html