Blokowanie reklam przez T-Mobile może zaszkodzić branży

T-Mobile zapowiedziało, że pracuje nad rozwiązaniem blokującym reklamy na stronach internetowych. Zdaniem przedstawicieli Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, takie działania mogą mieć negatywny wpływ na rozwój polskiej branży interaktywnej i reklamowej i mogą też dotknąć samych użytkowników sieci komórkowej.

O swoich planach dotyczących blokowania reklam poinformował w zeszłym tygodniu Miroslav Rakowski, prezes polskiego T-Mobile. W modelu, nad którym pracuje operator użytkownicy komórek mogliby wykupić usługę blokowania reklam. Operator mógłby też oferować reklamodawcom "reklamę na wyłączność", która trafiałby do wszystkich, którzy reklam nie blokują. Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, plany T-Mobile dotyczące blokowania reklama, a tym samym odcinania wydawców od źródeł finansowania stawia dalsze funkcjonowanie rynku mobilnego pod dużym znakiem zapytania. "Co więcej, niosą one ze sobą poważne wątpliwości natury prawnej" - wskazuje Maciej Wicha, Członek Zarządu IAB Polska.

"Uzyskaliśmy ekspertyzę prawną wskazującą, że takie aktywności mogą być niezgodne z obowiązującym prawem. W przypadku działań komunikowanych przez T-Mobile możemy mieć do czynienia z naruszeniem integralności przekazywanych za pośrednictwem sieci operatora komunikatów. Pobieranie przez niego opłat od usługodawców serwisów internetowych z tytułu ustawiania priorytetu dostępu do danego serwisu lub usługi może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Proponowane rozwiązania mogą również naruszać zasadę neutralność sieci"- powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Branża internetowa uważa też, że eksperyment T-Mobile wydaje się nie do końca przemyślany i nie uwzględnia ewentualnych negatywnych konsekwencji takiego posunięcia. Trudnym do zaakceptowania byłoby przecież odcięcie części użytkowników operatora od treści, więc tak samo trudnym do zaakceptowania wydaje się odcięcie wydawców od przychodów reklamowych. Wydawcy i operatorzy tworzą wspólnie ekosystem, który bazuje na obowiązującym na całym świecie modelu. To treści są powodem powstawania infrastruktury, a nie odwrotnie.