Bliżej śląskiej infostrady

Element śląskiej infostrady 2Si, Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych, powstanie w gminie Tychy.

Spółki zależne z Grupy 2Si podpisały umowę z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczącą zakupu gruntu na terenie podstrefy Tyskiej. Podpisanie tej umowy jest przygotowaniem do inwestycji w Technoparku oraz elementem realizacji projektu Autostrady Firm Nowych Technologii.

W grudniu 2000 roku trzy spółki informatyczne (dwie zależne spółki 2Si: 2Si Software & Serwis, Dot.Serwis oraz MiCOMP Software) uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE. Ponadto spółki te zadeklarowały się do poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wys. 4,6 mln. zł oraz do łącznego zatrudnienia 300 osób.

Gmina Tychy, na której obszarze powstanie Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych, zobowiązała się już do wykonania koniecznych prac infrastrukturalnych.