Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Bliżej śląskiej infostrady

Element śląskiej infostrady 2Si, Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych, powstanie w gminie Tychy.

Spółki zależne z Grupy 2Si podpisały umowę z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczącą zakupu gruntu na terenie podstrefy Tyskiej. Podpisanie tej umowy jest przygotowaniem do inwestycji w Technoparku oraz elementem realizacji projektu Autostrady Firm Nowych Technologii.

W grudniu 2000 roku trzy spółki informatyczne (dwie zależne spółki 2Si: 2Si Software & Serwis, Dot.Serwis oraz MiCOMP Software) uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie KSSE. Ponadto spółki te zadeklarowały się do poniesienia łącznych nakładów inwestycyjnych w wys. 4,6 mln. zł oraz do łącznego zatrudnienia 300 osób.

Gmina Tychy, na której obszarze powstanie Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych, zobowiązała się już do wykonania koniecznych prac infrastrukturalnych.