Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Blackberry Storm to nie "iPhone killer"

W ciągu pierwszego miesiąca obecności na rynku nabywców znalazło ok. 0,5 mln terminali Blackberry Storm. W takim samym czasie po rozpoczęciu sprzedaży Apple sprzedał ponad 2,3 mln telefonów iPhone.

Według pojawiających się doniesień zdecydowanie niższe wyniki sprzedaży niż w przypadku iPhone'a są m.in. wynikiem niepochlebnych opinii o nowym terminalu BlackBerry. Oficjalna sprzedaż BlackBerry Storm rozpoczęła się 21 listopada ubiegłego roku. Według pojawiających się doniesień do Świąt Bożego Narodzenia nabywców znalazło ok. 0,5 mln terminali. Dla porównania po miesiącu obecności na rynku Apple sprzedał ponad czterokrotnie większą liczbę iPhone`ów. Trzeba jednak nadmienić, że początkowo zainteresowanie nowym urządzeniem Research In Motion było tak duże, że firma nie nadążała z produkcją.

Blackberry Storm to nie "iPhone killer"
Storm 9500 jest pierwszym, pozbawionym fizycznej klawiatury urządzeniem kanadyjskiego producenta. O jego nowatorstwie miał decydować właśnie nowy interfejs oraz funkcje, które miały być rozwinięciem i uzupełnieniem funkcjonalności iPhone`a 3G. Podstawą innowacyjnego interfejsu miał zaś być ekran dotykowy umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą siły nacisku. Zdaniem analityków relatywnie niska sprzedaż jest pochodną m.in. braków funkcjonalnych, błędów w oprogramowaniu oraz oczekiwań postrzeganych przez pryzmat funkcjonalności konkurencyjnego telefonu z logiem Apple.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.