Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BiznesMobi.pl dla urządzeń mobilnych

Swoją działalność rozpoczął BiznesMobi.pl, serwis oferujący klientom automatyczne generowanie serwisów mobilnych na podstawie tradycyjnej strony WWW. Projekt działa pod patronatem grupy Janmedia Interactive.

Projekt przeznaczony jest dla firm, które chcą dodatkowo posiadać wygodny serwis mobilny. Głównym produktem jest BiznesMobi Serwer, oprogramowanie umożliwiające automatyczną konwersję dowolnego serwisu WWW do czytelnego formatu mobilnego.

Praca zespołu projektowego zaczyna się od analizy potrzeb użytkowników i ustalenia jakich informacji oczekują od wersji mobilnej - czytamy w komunikacie. Następnie zgodnie z zasadami usability dla urządzeń mobilnych projektowana jest mobilna wersję serwisu. Kolejnym etapem jest jego wdrożenie. Dzięki wykorzystaniu BiznesMobi Serwer dokonywana jest synchronizacja serwisu tradycyjnego z mobilnym.

- Naszym głównym celem jest dostarczenie wersji mobilnej w sposób nie wymagający zaangażowania po stronie klienta- mówi Tomasz Karwatka, założyciel projektu BiznesMobi.pl. - Wykorzystanie BiznesMobi Serwer zwalnia naszych klientów z konieczności jakiejkolwiek ingerencji w swój serwis WWW. Cała obsługa techniczna jest po naszej stronie.

BiznesMobi.pl dla urządzeń mobilnych

Usługa sprzedawana jest w licencji ASP ze stałą opłatą miesięczną pokrywającą koszt automatycznych aktualizacji treści. Dodatkowo na stronie serwisu można znaleźć porady dotyczącego możliwości wykorzystania szans jakie daje internet mobilny.

http://www.biznesmobi.pl