Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Biznes chce mieć wszystko w jednej sieci

Dwie trzecie firm planuje przenieść swoje aplikacje do sieci konwergentnych w ciągu najbliższych pięciu lat; a nieco ponad połowa - 55% - już rozpoczęło wdrażanie stosownych projektów. Prezesi oczekują oszczędności, nie spodziewają się natomiast rewolucji w obrębie produktywności.

W sondażu przeprowadzonym przez Economist Inteligence Unit na zlecenie Nortela udział wzięło 103 prezesów i dyrektorów reprezentujących 17 różnych branż na całym świecie. EIU zapytał ich o plany firm względem sieci konwergentnych opartych na IP, które umożliwiają transfer głosowych, transferu danych, obrazu i aplikacji. Sondaż dodatkowo dowodzi, że aplikacje VoIP stanowić będą większość inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat, a najważniejszym ich powodem są oszczędności. Większość respondentów ma ponadto nadzieję, że sieci konwergentne pozwolą na szersze wykorzystanie aplikacji takich jak wideokonferencje czy wirtualne przestrzenie robocze.

Co ciekawe, tylko 13% prezesów wierzy, że sieci IP przyniosą firmom wyraźną poprawę produktywności w średnim horyzoncie czasowym. Część dyrektorów zwraca także uwagę na kwestię niebezpieczeństwa zawierzenia jednej sieci, mniej ankietowanych natomiast obawia się o jakość głosu przekazywanego po sieci IP.