Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Biznes SMS'owo-internetowy

Dwa śląskie dzienniki - Dziennik Zachodni i Trybuna Śląska - udostępniły swoim czytelnikom za pośrednictwem One-2-One relacje sportowe, dzwonki, udział w konkursach przez SMS itp. Jak media sprzęgają usługę One-2-One z Internetem, na ile skłonne są dodawać własny content?

Czytelnicy obu czasopism otrzymali przez SMS dostęp do zawartości zapewnianej przez One-2-One. Już wcześniej operator ten współpracował z Dziennikiem Zachodnim, teraz dział marketingu koordynujący działania wydawnictw "Polskapresse" i Górnośląskiego Towarzystwa Prasowego, zdecydował, że systemem Prasa.SuperSMS objęte zostaną również Trybuny Śląskiej i Gazety Opolskiej. One-2-One współpracuje już z kilkoma innymi pismami PolskaPresse, m.in. "Gazetą Poznańską", "Dziennikiem Bałtyckim", "Gazetą Wrocławską", "Gazetą Krakowską" oraz "Tele Magazynem".

"Wykorzystywanie SMS-ów w prasie codziennej jest w obecnych czasach wymogiem rynku" – stwierdza cytowany w informacji prasowej Zenon Nowak – dyrektor marketingu Dziennika Zachodniego i Trybuny Śląskiej.

Wygląda jednak na to, że usługi SMS wcale nie zostały sprzężone z internetowymi wydaniami publikatorów. Informacja o usługach SMS-owych znajduje się wprawdzie w serwisie naszemiasto.pl, do którego wiadomości dostarczają lokalne redakcje pism z grupy PolskaPresse - brak ich jednak na własnych stronach WWW obu pism. Witryny te nie są zresztą specjalnie rozbudowane - brak informacji z bieżących wydań (istnieje możliwość załadowania dokumentu .pdf z pierwszą stroną wydania papierowego z danego dnia).

Zapytaliśmy prezesa One-2-One, Tomasza Długiewicza, dlaczego nie połączono obu kanałów kontaktu - komórkowej i internetowej. "Ta decyzja leży całkowicie po stronie naszego partnera. Generalnie można wyróżnić w naszej współpracy z lokalnymi pismami cztery modele. W pierwszym modelu zapewniamy po prostu partnerowi content do usług SMS - zwykle pochodzący z dużego ogólnokrajowego medium, np. relacje sportowe pochodzą z Przeglądu Sportowego. W drugim - SMS to podstawa do interakcji z czytelnikami, przykładem jest nasza współpraca z Wprost. Inny model do dostarczanie treści rozrywkowych - loga, dzwonki, gry. I wreszcie możliwe jest także działanie jako operatora technologicznego - z contentem 'lokalnym', dostarczanym przez samego partnera" - mówi Tomasz Długiewicz, prezes One-2-One. W przypadku czwartego modelu partner One-2-One może więc odnieść dodatkowe profity - jego informacje mogą bowiem za pośrednictwem operatora zostać wykorzystane w serwisach SMS innych partnerów.

One-2-One współpracuje także z mediami sprzęgającymi oba kanały. Przykładem jest Gazeta Olsztyńska i jej działający od stycznia ub. roku regionalny portalhttp://www.wm.pl (Warmia-Mazury). Współpraca z One-2-One została zapoczątkowana miesiąc temu. "Połączenie usługi z kanałem internetowym było logiczną koniecznością: Gazeta Olsztyńska jest naszą spółką-matką i znaczna część zawartości publikowanej na portalu pochodzi właśnie stamtąd. My posiadamy z kolei już dość ugruntowaną pozycję portalu regionalnego - z ok. 1,6 mln odsłon i 80 tys. unikalnych użytkowników w czerwcu. Nie wykorzystanie tego potencjału byłoby grzechem" - mówi Agnieszka Pędziwiatr, kierownik ds. Internetu w wm.pl.

Portal obudował usługę stojącą po stronie One-2-One, odpowiednio upowszechnił i obecnie widoczne są już pierwsze efekty. Liczba złożonych tą drogą zamówień na usługi SMS-we sięga nawet 100 dziennie. Dotyczą one przede wszystkim dostarczanych przez One-2-One dzwonków i logosów. Wm.pl myśli już jednak o własnym, zlokalizowanym contentcie: np. określone grafiki zamawiane przez użytkowników portalu. Przymierza się do rozprowadzania SMS-ami informacji tworzonych przez Gazetę Olsztyńską, rozważa dostarczenie contentu dla płatnej usługi MMS. "Współpraca z One-2-One trwa dopiero od niedawna, ale chcemy jak najprędzej zbudować szeroką SMS-ową ofertę" - podsumowuje Agnieszka Pędziwiatr.