Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

BitTorrentowy serwis walczy z MPAA

Reprezentujące amerykański przemysł filmowy stowarzyszenie MPAA napotkało na pierwszą poważną przeszkodę w swojej krucjacie przeciwko serwisom internetowym, oferującym odnośniki .torrent do nielegalnych kopii filmów. Ową przeszkodą jest serwis LokiTorrent.com, który nie zamierza spełnić żądań MPAA i chce walczyć w sądzie o przetrwanie.

BitTorrentowy serwis walczy z MPAA

List z żądaniami MPAA.

MPAA domaga się od przedstawicieli serwisu m.in. natychmiastowego zaprzestania udostępniania odnośników .torrent oraz przekazania wszystkich materiałów zawierających informacje o działalności serwisu. Podobne żądania skierowano w ostatnich tygodniach do operatorów wszystkich najpopularniejszych serwisów 'bittorrentowych' - większość z nich spełniła żądania MPAA i zawiesiła działalność (m.in. SuprNova czy Torrentbits).

http://LokiTorrent.com nie chce jednak poddać się tak łatwo - operatorzy serwisu ogłosili, że zamierzają zmierzyć się z MPAA w sądzie i rozpoczęli zbieranie datków, które pokryć mają koszty obsługi prawnej. Wedle ich oceny, niezbędne jest do tego co najmniej 30 tys. USD - jak do tej pory udało im się już zebrać blisko połowę tej kwoty (13,9 tys. USD).

Obok prezentujemy opublikowaną przezhttp://LokiTorrent.com kopię listu z żądaniami, przesłanego przez MPAA.