Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Billing bez kabli

ComArch poszerzył ofertę o system Tytan w wersji dedykowanej dla rozwiązań WLAN. Platforma obsługuje rozliczenia z klientami końcowymi, rozliczenia międzyoperatorskie oraz wspomaga zarządzanie treścią.

Podstawą systemu ComArch Tytan for Wireless LAN są trzy znane już moduły: Tytan 3ARTS, Mobile Portal oraz Revenue Sharing. 3ARTS (Authentication, Authorization and Accounting Real-Time Server) obsługuje autoryzację użytkowników i rozliczanie usług w modelu pre-paid oraz w systemie tradycyjnym. Moduł ten współpracuje z oprogramowaniem Tytan Mobile Portal. Wspomaga ono zarządzanie i personalizacje treści oraz dostosowanie jej do urządzeń użytkowników końcowych (PDA, telefony komórkowe). Mobile Portal wspierać ma jednocześnie zintegrowane zarządzanie usługami pochodzącymi od różnych dostawców.

ComArch będzie wdrażał oprogramowanie Tytan for Wireless LAN bezpośrednio u swoich klientów oraz oferował system w modelu ASP.