Billbird.pl z podwyższonym kapitałem

BRE - Fundusz Kapitałowy podwyższy kapitał spółki Billbird.pl o kwotę 816 326 zł.

Zarząd BRE Banku poinformował, że 28 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego krakowskiej spółki Billbird.pl, zależnej od BRE Banku.

Kapitał Billbirda został podniesiony o kwotę 816,3 tys. zł w drodze emisji 816,3 tys. sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. W dniu dzisiejszym kapitał spółki Billbird.pl wynosi 3,24 mln zł w akcjach o nominalnej wartości 1 zł. BRE - FK posiada obecnie 51% akcji i głosów na WZA spółki.

Podwyższenie kapitału Billbird.pl wynika z umowy zawartej w marcu br. przez należący do BRE Banku Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju z Internet Investment i było warunkiem objęcia akcji Billbird przez fundusz BRE. Umowa przewiduje także przejęcie przez fundusz od IIF pakietu 38% akcji Bilbird za 1 zł, w przypadku niezrealizowania przez spółkę zakładanych w biznesplanie wyników finansowych.

Od końca ub. roku Billbird, po sprzedaży do eCardu systemu WellPay (elektronicznej portmonetki), nastawiony jest na rynek klientów korporacyjnych - banki, dostawców rachunków, rozliczenia płatności.